Brug

Vast en zeker

De meest voorkomende brug bestaat uit twee kronen die op de naastgelegen tanden of kiezen worden geplaatst (“de brugpijlers”), en een tussenstuk dat bestaat uit één of meer kunsttanden en/of -kiezen. In sommige gevallen kunnen de pijlers bestaan uit meerdere kronen, bijvoorbeeld als er een extra sterke brug nodig is. Het aanmeten, maken en plaatsen van een brug gebeurt op dezelfde wijze als bij een kroon.

Een speciale brug voor tanden is de zogenaamde etsbrug. Voordeel daarvan is dat er van gave tanden bijna niets afgeslepen hoeft te worden en dat de brug gemakkelijk weer verwijderd kan worden. De etsbrug wordt namelijk met metalen bevestigingsstukjes op de achterzijde van de naastliggende tanden geplakt. Een ander voordeel is de prijs: die ligt veel lager dan bij een gewone brug

Voor informatie over vergoedingen vanuit de zorgverzekering voor deze behandeling, klik hier.

Brug