Controle

Wij helpen u graag uw gebit gezond te houden. Daarom adviseren wij u minimaal 2 keer per jaar langs te komen voor controle.

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door zodat uw gebit en mond gezond blijven. Als het nodig is, ondernemen we samen met u actie om uw mondhygiëne te verbeteren.

Extra behandeling

Is er extra behandeling nodig? Dan bespreken wij dat met u. De tandarts legt u uit waarom de behandeling nodig is. Ook krijgt u informatie over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico’s
  • het aantal behandelingen
  • de duur van de behandelingen
  • de kosten.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de informatie over mondgezondheidbrochures op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

 NT patient in stoel
Kleine ingrepen

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling

Uitgebreide behandelingen

Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan vaak binnen enkele weken.

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek naar een specialist. Wij kunnen u doorverwijzen naar andere praktijken voor:

Kaakchirurgie
Orthodontie
Implantologie
Parodontoloog

Uw gegevens

De informatie over uw gebit en uw behandelingen bewaren wij in ons informatiesysteem. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd zodat uw privacy gewaarborgd is. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek sturen we uw gegevens ook door naar een andere behandelaar.