Spoed

Er is sprake van spoed als u direct hulp nodig hebt. Bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval, uitgevallen tanden of kiezen, een nabloeding of een acute ontsteking. Neem in geval van spoed altijd direct telefonisch contact op.

Spoed tijdens kantooruren

Wanneer u naar de praktijk belt, wordt u van 9.00 uur tot 17.00 uur (op dinsdag en vrijdag tot 15.00 uur) te woord gestaan door een van onze medewerkers.

Spoed na kantooruren en in het weekend

Op maandag, woensdag en donderdag na 17.00 uur, op dinsdag en vrijdag na 15.00 uur en in het weekend wordt u doorgeschakeld naar het antwoordapparaat wanneer u naar de praktijk belt. U kiest in het keuzemenu voor optie 1 ‘spoed’ en daar hoort u welke tandarts spoeddienst heeft.

Meenemen bij spoed

Neem altijd uw zorgpas en een legitimatiebewijs mee.

Betalen spoed behandeling

U dient de behandeling direct en contant te betalen. U ontvangt een factuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Ook ontvangt u een verslag van de behandeling voor uw eigen tandarts. Het is belangrijk dat u dit formulier ook bij de tandarts afgeeft of opstuurt.