Toestemming voor doorsturen rekening van minderjarigen (16/17 jaar)

Door wijzigingen in de wet voor 16/17 jarigen mogen wij de facturen niet meer automatisch naar de ouders laten versturen.
Wij dienen, om de nota naar ouders/wettelijk vertegenwoordigers te versturen, uitdrukkelijk toestemming aan onze 16/17 jarige patiënten te vragen.
Wij hebben voor deze toestemming formulieren liggen in de praktijk.
Als uw 16/17 jarige zoon of dochter dit formulier invult, zult u als ouder de factuur blijven ontvangen. Wanneer uw zoon of dochter het formulier niet in wil vullen, zullen wij uw zoon of dochter als aparte debiteur in onze administratie opnemen. De facturen zullen dan aan henzelf gericht zijn.
In de meeste gevallen zullen de behandelingen volledig vergoed worden door uw zorgverzekeraar omdat kinderen vanuit de basisverzerkering verzekerd zijn voor de mondzorg en zult u geen rekening ontvangen, maar bij enkele zorgverzekeraars is er ook bij kinderen voor sommige behandelingen al een eigen bijdrage verplicht.
Wij zouden het op prijs stellen dat u dit met uw zoon of dochter bespreekt wanneer u kinderen heeft in deze leeftijdscategorie. U kunt dan samen bespreken welke keuze u maakt en de kinderen worden niet met het verzoek over deze keuze overvallen wanneer ze bij ons in de praktijk komen.
Mocht u het formulier per mail willen ontvangen, stuurt u dan even een berichtje naar info@tpwaterlandlaan.nl. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.