Vergoedingen vanuit zorgverzekering voor tandtechniekwerk

Vergoedingen vanuit de zorgverzekering

Voor kroon- en brugwerk, inlay en onlays en frameprotheses zijn eventuele vergoedingen mogelijk vanuit de aanvullende tandartsverzekering. De mogelijkheid en hoogte van die vergoeding is per zorgverzekering en per aanvullende tandartsverzekering verschillend. In de meeste gevallen betaalt u zelf een eigen bijdrage voor deze behandelingen. Wanneer u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u in uw polis vinden hoe hoog de vergoeding is die u van uw zorgverzekering ontvangt voor bovengenoemd techniekwerk. U kunt met vragen over de hoogte van de vergoedingen ook contact opnemen met uw zorgverzekering.

Volledig prothese
De kosten van een kunstgebit worden één keer per 5 jaar voor 75% betaald door de basisverzekering. Het repareren of opnieuw passend maken (rebasen) van een kunst- of klikgebit wordt 90% vergoed door de basisverzekering. De overige 10% is je eigen bijdrage. Het trekken van tanden voor een kunstgebit wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Als je de overige kosten (25%) en het trekken van tanden ook vergoed wilt krijgen moet je hier een aanvullende verzekering voor afsluiten. De kosten die vergoed worden door de basisverzekering gaan wel eerst van je (vrijwillig) eigen risico af

Klikgebit
Voor een klikgebit zal een machtigingsaanvraag bij de zorgverzekeraar moeten worden ingediend. Dit kunnen, wij indien, gewenst voor u regelen.
Er is bij het klikgebit altijd een verplichting voor een eigen bijdrage.

  • Voor een klikgebit in de onderkaak is de eigen bijdrage 10% voor de mesostructuur (steg, drukknoppen of magneten) en het klikgebit.
  • Voor een klikgebit in de bovenkaak is de eigen bijdrage 8%  voor de mesostructuur (steg, drukknoppen of magneten) en het klikgebit.
  • Voor een tegelijkertijd vervaardigd klikgebit in de ene kaak en kunstgebit in de andere kaak (code J50) is de eigen bijdrage 17%.